Welcome to GTL Greece

Ισχυρές μέγα-τάσεις θα δημιουργήσουν πρωτοφανείς ευκαιρίες για τις εταιρίες μεταφορών και logistics

Ισχυρές μέγα-τάσεις θα δημιουργήσουν πρωτοφανείς ευκαιρίες για τις εταιρίες μεταφορών και logistics

Για το σύνολο των ανακατατάξεων που αντιμετωπίζει ο τομέας των μεταφορών και των logistics, μια σειρά ισχυρών μέγα-τάσεων θα δημιουργήσει πρωτοφανείς ευκαιρίες για την είσοδο σε νέες αγορές και τον επαναπροσδιορισμό των υφιστάμενων επιχειρηματικών μοντέλων. Η ένταση των κεφαλαίων και η γεωγραφική κάλυψη των εταιριών μεταφορών και logistics θα επιβραβεύσουν τις αποφάσεις που βασίζονται στην πραγματικότητα της αγοράς στην οποία επιχειρούν, από πόλη σε πόλη και από διαδρομή σε διαδρομή. Είναι η κατάλληλη στιγμή για τα στελέχη του κλάδου ώστε η στρατηγική τους να ανταποκριθεί στις  προκλήσεις και να ξεπεράσει τις προσδοκίες της αγοράς.

Στην McKinsey εξέτασαν την απόδοση κεφαλαίων 264 εισηγμένων εταιριών μεταφορών και logistics από όλο τον κόσμο, για μια περίοδο δέκα ετών, εντοπίζοντας τις κινητήριες δυνάμεις δημιουργίας αξίας σε οκτώ κλάδους του τομέα αυτού και συγκεκριμένα σε επιχειρήσεις: αεροπορικές, λεωφορείων, διαμεταφορών, ταχυδρομικών/ CEP (courier, εξπρές και δεμάτων), σιδηροδρομικές, θαλάσσιων μεταφορών, φορτηγών, και συμβάσεων logistics. Τα βασικά ευρήματα της μελέτης ήταν τα εξής:

  • Οι αποδόσεις κεφαλαίου του τομέα μεταφορών και logistics είναι κατώτερες από τις απαιτήσεις των επενδυτών. Κατά τα τελευταία δέκα χρόνια, οι εταιρείες στο δείγμα της McKinsey έχουν δημιουργήσει μια μέση συνολική απόδοση για τους μετόχους (TRS) της τάξης του 7,2%, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από το κόστος του κεφαλαίου του κλάδου που είναι 10,5 %. Αν και το δείγμα παρήγαγε κατά μέσο όρο αύξηση εσόδων σε ένα σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 3,6%, έναντι των επενδεδυμένων κεφαλαίων του τομέα (ROIC), το 7,5% ήταν χαμηλότερο σε σχέση με τους περισσότερους άλλους τομείς.
  • Ακόμη και στους χαμηλότερης απόδοσης κλάδους, οι επιτυχημένες επιχειρήσεις παρήχαν πολύτιμα μαθήματα για όσους αναζητούν ένα δρόμο οικονομικής αποδοτικότητας. Οι ζημίες που υπέστη το 60% του συνόλου των εταιρειών του δείγματος αντιπροσωπεύουν 3,5 φορές το κέρδος που είχαν το 40% των εταιριών που ήταν στην κορυφή. Ωστόσο, μεμονωμένοι «νικητές» σε κάθε κλάδο έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν αξία, συνήθως κάνοντας τολμηρές στρατηγικές κινήσεις για την ενίσχυση των περιθωρίων και της αποδοτικότητας του κεφαλαίου. Ένα παράδειγμα εδώ είναι οι μεγάλες νέες παραγγελίες αεροσκαφών από την Easyjet και τη Ryanair σε μια κορεσμένη αγορά ενδο-ευρωπαϊκών αεροπορικών μεταφορών, ένα στοίχημα που έχει κερδηθεί. Και οι δύο εταιρείες έχουν συνεχή ανάπτυξη, μέσω του αυστηρού “clean sheet”, του ελέγχου του κόστους και της ασύγκριτης παραγωγικότητας των παγίων, που ωφελούνται από τις μεγάλες εκπτώσεις και τις περισσότερες ώρες πτήσης ανά ημέρα.
  • Η βελτίωση του ROIC είναι κομβική για την υπέρβαση του σκεπτικισμού των επενδυτών για τον τομέα αυτόν και την αύξηση των αποτιμήσεων. Οι προσδοκίες της αγοράς για τις μεταφορές και τα logistics είναι κατά μέσο όρο χαμηλότερες από εκείνες για τον δείκτη S&P 500. Παρά το γεγονός ότι οι προσδοκίες ανάπτυξης είναι αδύναμες, ένα φτωχό ROIC αυξάνει τις μονάδες αποτίμησης σε 11 περίπου  (έναντι 13,5 για τον S&P 500). Οι επιχειρήσεις μεταφορών και logistics για να ξεφύγουν από αυτή την κατάσταση πρέπει να αντιμετωπίσουν το συγκριτικά χαμηλό ROIC. Αυτό πρέπει να είναι στο επίκεντρο κάθε στρατηγικής που στοχεύει στη δημιουργία αξίας.
  • Οι στρατηγικές επιτυχίας αφορούν το μεγαλύτερο μέρος των επτά μέγα-τάσεων που διαμορφώνουν τον τομέα μεταφορών και logistics. Η εμφάνιση όλο και περισσότερων μεγαλουπόλεων και νέων περιφερειακών θυλάκων ανάπτυξης αλλάζουν τις τοποθεσίες όπου οι εταιρίες μεταφορών και logistics μπορούν να καλλιεργήσουν την ανάπτυξη τους. Οι κοινές (shared) μεταφορές και η καινοτόμος τεχνολογία θα δημιουργήσουν νέο ανταγωνισμό, αλλά και νέες αγορές. Οι εταιρείες θα αντιμετωπίσουν την πρόκληση της κατανόησης του τρόπου με τον οποίο η ψηφιακή επανάσταση θα επηρεάσει τις επιχειρήσεις τους και θα ελέγξει τη δική τους ψηφιακή μεταμόρφωση. Η τεχνολογική πρόοδος θα απαιτήσει από τις εταιρείες αυτές να κάνουν συνειδητές επιλογές σχετικά με την ένταση του ενεργητικού τους και του επενδυτικού τους προγράμματος, για να αποφύγουν τις παγίδες. Το ταχέως μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό και γεωπολιτικό περιβάλλον από την άλλη, θα απαιτήσει έξυπνες προσεγγίσεις για τη διαχείριση των εξωτερικών σχέσεων στα σύνθετα τοπία των stakeholders.

Τέλος, η αύξηση της μεταβλητότητας της ζήτησης και των εισροών θα απαιτήσει μεγαλύτερη στρατηγική ευελιξία από ό,τι στο παρελθόν