Welcome to GTL Greece

Σκέπτεσθαι και επιχειρείν στην ελληνική εφοδιαστική αλυσίδα

Σκέπτεσθαι και επιχειρείν στην ελληνική εφοδιαστική αλυσίδα

Όταν κάποιος θελήσει να φανταστεί ένα σημείο υπεροχής για τη χώρας μας, στο οικονομικό και επιχειρηματικό παρόν της, τότε αυτό είναι ένα, η Εφοδιαστική Αλυσίδα. Αυτό αναδείχθηκε μέσα από το 20ό Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics, που πραγματοποιήθηκε στις 14 & 15 Οκτωβρίου στο Ίδρυμα Ευγενίδου, από την Ελληνική Εταιρεία Logistics.

Δύο είναι οι βασικοί στόχοι για την Εφοδιαστική. Ο πρώτος αφορά στην ενίσχυση και το ρόλο των ελληνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα και ο δεύτερος αφορά στις πολυπόθητες ξένες επενδύσεις που επιθυμούμε ως χώρα να προσελκύσουμε.

Για να υλοποιηθούν όμως όλα αυτά απαιτείται βούληση και οργάνωση από την πλευρά του κράτους. Η δημιουργία Ειδικής Γραμματείας Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics (παρά τω πρωθυπουργώ) είναι πλέον ξεκάθαρο πως θα μπορέσει να οδηγήσει στον εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας του Δημοσίου τομέα και στην ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης εθνικής στρατηγικής. Η πρόταση υπάρχει, μπορεί να υλοποιηθεί;

Όσον αφορά στην εξωστρέφεια, η δημιουργία Οργανισμού Προώθησης των Ελληνικών Logistics (ΟΠΕL) είναι η μοναδική διέξοδος για ανεύρεση επενδυτών και πελατών με στόχο την παραγωγή πλούτου. Η Ελληνική Εταιρεία Logistics, ως κεντρικός φορέας συντονισμού, υπό την αιγίδα των υπουργείων Ανάπτυξης και Μεταφορών, χωρίς κρατικά κονδύλια, μπορεί να δημιουργήσει τον οργανισμό και να προσφέρει στην Ελλάδα το μέλλον που της αρμόζει.

Το πέρασμα της εθνικής ανασυγκρότησης μέσα από την πρωτογενή παραγωγή και η ολοκλήρωση μιας κυκλικής οικονομίας στην αγροτοδιατροφική αλυσίδα είναι χαρακτηριστικό στοιχείο μιας νέας οπτικής για το ρόλο που μπορούν να παίξουν τα logistics. Και δεν είναι ο μόνος τομέας που μπορεί να ενισχυθεί από την εφαρμογή ολοκληρωμένων λύσεων εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι συνέργειες και τα clusters με απώτερο στόχο τη δημιουργία εταιρειών έντασης και όγκου, ως κεντρικό ανάχωμα απέναντι στον κατακερματισμό που παρατηρείται και στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, οι αειφόρες αστικές διανομές (city logistics) και τα ενοποιημένα κέντρα διανομών που θα απελευθερώσουν τον αστικό ιστό από την κυκλοφοριακή επιβάρυνση, βελτιώνοντας τη ζωή στα αστικά κέντρα και το ηλεκτρονικό εμπόριο μέσα από την εφαρμογή καινοτόμων επιχειρηματικών προσεγγίσεων πρέπει να αναπτυχθούν ραγδαία, πάντα με φόντο τα logistics.

Η συνεχιζόμενη ύφεση των τελευταίων ετών έχει οδηγήσει στην τρομερή αποεπένδυση της χώρας καταδεικνύοντας την ανάγκη άμεσης δημιουργίας κινήτρων, όπως αυτά της υπεραπόσβεσης. Η δε υπερφορολόγηση και τα επερχόμενα μέτρα επιτάσσουν την αναμόρφωση ενός νέου μοντέλου, όπου η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα θα μπορεί να επιβιώσει αλώβητη.

Όπως είχε πει ο Μάρκος Αυρήλιος, «ο κόσμος αλλοίωσις, ο βίος υπόληψις» που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει «ο κόσμος είναι μια συνεχής αλλαγή και η ζωή γέννημα φαντασίας». Ας είναι λοιπόν η Εφοδιαστική Αλυσίδα το έναυσμα για τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής και προοδευτικής Ελλάδας, γιατί η πρόοδος στηρίζεται στη γνώση, την καινοτομία και την επάρκεια.

* Ο  κ. Νικόλαος Ροδόπουλος, Προέδρος ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, Προέδρος & ΔΣ της OnLine Data